Skip to content

Keuring

Keuringsvereistes

Die volgende vereistes (in orde van belangrikheid) word gebruik tydens ons keuringsproses:

  1. Akademiese vermoë
  2. Werklike finansiële nood
  3. Prestasie in leierskap, sport en kultuur
  4. Stabiele huislike omgewing
  5. Bywoning van werkswinkels bepaal deur die Trust.

Neem kennis dat kandidate woonagtig moet wees in Stellenbosch, Paarl of Kuilsrivier areas.