Keuring

Keuringsvereistes

Die volgende vereistes (in orde van belangrikheid) word gebruik tydens ons keuringsproses:

  1. Akademiese vermoë
  2. Werklike finansiële nood
  3. Prestasie in leierskap, sport en kultuur
  4. Stabiele huislike omgewing

Neem kennis dat kandidate woonagtig moet wees in Stellenbosch, Devonvalley, Pniel, Vlottenburg of Klapmuts areas.

Keuringsproses

Rondte 1: Aansoeke
Kandidate word gekeur volgens die aansoeke wat voor die sperdatum van Vrydag 18 Maart om 15h00 by ons kantore of per epos ingedien word. Omtrent 16 kandidate word gekies vir rondte 2.

Rondte 2: Toetse
Kandidate moet beskikbaar wees vir toetse op Saterdag 23 April 2022. Die top 6 presteerders word gekies vir rondte 3.

Rondte 3: Onderhoude
Kandidate en hul ouers/voogde moet beskikbaar wees op Saterdag 21 Mei 2022 vir ‘n onderhoud en Sondag 22 Mei 2022 vir ‘n tuisbesoek. Twee finaliste word aangekondig vir Rondte 4.

Rondte 4: Skool aansoek
Die Geleentheid Beurs is suksesvol wanneer die hoërskool van keuse die student se suksesvolle aansoek bevestig.