Keuring

Keuringsvereistes

Die volgende vereistes (in orde van belangrikheid) word gebruik tydens ons keuringsproses:

  1. Akademiese vermoë
  2. Werklike finansiële nood
  3. Prestasie in leierskap, sport en kultuur
  4. Stabiele huislike omgewing

Neem kennis dat kandidate woonagtig moet wees in Stellenbosch, Devonvalley, Pniel, Vlottenburg of Klapmuts.

Keuringsproses

Rondte 1: Aansoeke
Kandidate word gekeur volgens die aansoeke wat voor die sperdatum van Vrydag 19 Maart om 15h00 by ons kantore ingedien word. Omtrent 16 kandidate word gekies vir rondte 2.

Rondte 2: Toetse
Kandidate moet beskikbaar wees vir toetse op Sondag 18 April 2021. Die top 6 presteerders word gekies vir rondte 3.

Rondte 3: Onderhoude
Kandidate en hul ouers/voogde moet beskikbaar wees op Saterdag 15 Mei 2021 vir ‘n onderhoud en Sondag 16 Mei 2021 vir ‘n tuisbesoek. Twee finaliste word aangekondig vir Rondte 4.

Rondte 4: Skool aansoek
Die Geleentheid Beurs is suksesvol wanneer die hoërskool van keuse die student se suksesvolle aansoek bevestig.