Skip to content

Doen aansoek

Wat om te stuur

  1. Voltooi die Geleentheid Trust beurs aansoekvorm (kliek hier vir aflaai).
  2. ‘n ID foto van die student.
  3. Desember 2023 akademiese verslag(rapport). Slegs kandidate met ‘n gemiddeld van 70% en hoër, sal in aanmerking kom vir die beurs.
  4. Dien jou aansoek in voor Vrydag 23 Februarie 2024 om 17h00.

Kandidate word versoek om beskikbaar te wees vir ‘n aantal werskwinkels deur Geleentheid Trust bepaal. Vir meer besonderhede oor die keuringsproses, kliek hier.

Waarheen om te stuur

– email info@geleentheid.org.za

Indien jy geen terugvoer teen 15 Maart 2024 het rakende jou aansoek nie, was dit onsuksesvol. Slegs twee beurse word jaarliks toegestaan vanaf meer as 50 aansoeke. Baie sterkte!