Skip to content

Die Beurs

Die Geleentheid Trust Beurs word toegeken aan skoliere wat in 2024 in graad 7 is. Die beurs dek algemene uitgawes wat gepaard gaan met ‘n hoërskool loopbaan. Kandidate moet woonagtig wees in Stellenbosch, Paarl en Kuilsrivier areas. Wenners van hierdie beurs kan dan by hul hoërskool van keuse in Stellenbosch aansoek doen en bywoon, solank hul aansoek by die skool suksesvol is.

Die beurs dek die volgende:

–  Tussen 50% en 100% van skoolfooie, hangende die skolier se finansiële situasie;
–  Skooluniform en boeke;
–  Weeklikse sakgeld;
–  Ekstra akademiese klasse waar nodig.

Die beurs dek nie:

–  Koshuisgelde
–  Vervoer

In totaal is die Geleentheid Beurs omtrent R55,000 per jaar werd. Twee skoliere word jaarliks gekies soos per die keuringsvereistes gelys hier.