Skip to content

Die Beurs

Die Geleentheid Trust Beurs word toegeken aan skoliere in hul laaste jaar van laerkool, Graad 7. Die beurs dek algemene uitgawes wat gepaard gaan met ‘n hoërskool loopbaan. Kandidate moet woonagtig wees in Stellenbosch, Devonvalley, Pniel, Vlottenburg of Klapmuts. Wenners van hierdie beurs kan dan by hul hoërskool van keuse in Stellenbosch aansoek doen en bywoon solank hul aansoek by die skool suksesvol is.

Die beurs dek die volgende:

–  Tussen 50% en 100% van skoolfooie, hangende die skolier se finansiële situasie;
–  Skooluniform en boeke;
–  Weeklikse sakgeld;
–  Ekstra akademiese klasse waar nodig.

Die beurs dek nie:

–  Koshuisgelde
–  Vervoer

In totaal is die Geleentheid Beurs omtrent R45,000 per jaar werd. Twee skoliere word jaarliks gekies soos per die keuringsvereistes gelys hier.